16 януари, 2009

„Няма неизлечимо болни, има престъпно изоставени”

21.01.2009г. 10.00 часа - ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ В КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

Твърдим, че в България има дискриминация спрямо болните от муковисцидоза.

Исканията ни към МЗ, НЗОК са: Нова кл. пътека, Инхалатори, Редовни доставки от министерството на 3-те медикамента по наредба34, Уеднаквяване на релкове и телкове, Диспансеризация, Работещи центрове...

На заседанието са призовани Националните консултанти към Министерство на здравеопазването: Пневмология и фтизиатрия Доц. Денчо Османлиев, Детска пневмология и фтизиатрия Проф. Петко Минчев.

Свидетелските показания ще са много показателни и имат голяма тежест в тази комисия.

Апелирам към личното присъствие на засегнатите, възрастни пациенти, родители.

„Няма неизлечимо болни, има престъпно изоставени” – нека променим това!!!

http://www.lifewithcf.org/

Първия Български Бутон за споделяне

Муковисцидоза - „шегата” на гените

ИЗТОЧНИК: в-к Монитор
Заболяването убива бавно

Първия Български Бутон за споделяне