04 юли, 2013

„Най-после”

Животът е пълен със скръб,
Животът е пълен с кошмари,
Но ти не обръщай му гръб,
Не страдай, че имаш провали!!!


Бъди непреклонен и твърд,
Бори се до край – за победа,
Преследвай целта си до смърт,
Стремежът към шанса ти гледа!!!


Не скланяй безсилно глава.
Не казвай – „Не искам”, „Не мога”.
Животът е просто борба,
Борба със сълзи и тревога.


Той често горчив е, нали?
Горчи като силна отрова,
Но дори и горчив, обичай го ти,
Посрещай със смелост бедата си нова!


Повярвай в доброто и ще успееш.
Недей се предава, макар да боли.
И някой ден даже ще се засмееш,
Ще кажеш на глас – „Най-после”. 


Нали?Татяна Данева

 

Първия Български Бутон за споделяне